En optimistisk konferanse om teknologi og landbruk for deg som har oppdaget at vi står foran en grønn og interessant revolusjon

1.-2. november på Myrkdalen Hotel

Norge er et digitalt land. Landbruket er i endring. Matproduksjonen må bli smart og bærekraftig. Bonden 2.0 vil levere verdi på nye måter. Vi må gjøre noe annerledes. Vi ønsker nysgjerrige landbrukere, gründere, forskere og byråkrater velkomne til å utforske muligheter rundt tre spørsmål:

Hva skjer når digitalisering inntar landbruket?

Vi går fra geit til byte. Fra hvetemel til html. Fra jur til javascript. Droner, geografisk sporing, sensorer og robot-teknologi vil transformere landbruket. Men hvordan? Ulike teknologi-gründere deler sine tanker om fremtiden. Hva skal til for at verden kan nyte godt av norske løsninger?

Hvordan i granskauen ser fremtiden ut?

På 50- og 60-tallet ble det plantet masse gran i Norge. Hvorfor? Fordi alle tenkte at fremtiden var plank og papir. Nå må denne granskogen snart hugges. Hva da? Vi inviterer arkitekter, nisjeleverandører innen foredling og skogeiere til å reflektere over fremtiden for norsk skogbruk.

Grønne rebeller og nye modeller?

Landbruket er i endring. Det vokser fram nye driftskonsepter og distribusjonsmodeller. Vertikal dyrking og andelslandbruk flytter landbruket til byen. Vi inviterer noen av dem som prøver å tenke annerledes.

Beit er et stuntet forsøk på å koble teknologi og bondevett. Arrangementet er like mye nettverk som konferanse. Det blir lave skuldre, interessante diskusjoner og hyggelige møter. Vi serverer kortreiste råvarer.

Tid

Fra klokken 12.00
onsdag 1. november

Til klokken 14.00
torsdag 2. november

Sted

Myrkdalen Hotell
Voss

Pris

kr 3 890,-
Konferanse inkludert fullpensjon
(lunsj, middag og en overnatting)

kr 3 250,-
Konferansebillett uten overnatting
(lunsj og middag)

Pengelens gründer eller småbruker?
Søk om SPVs Beit-stipend

BEKREFTEDE FOREDRAGSHOLDERE

Beskrivelse av foredragsholdere og oppdateringer på arrangementets facebookside.

Silje Andersen
er kommunikasjonsdirektør i byspire

Hanne Wetland
er idégenerator i Netlife

Ellen Altenborg
er Chief operating officer i Saga Robotics

Marie Rødsten Sagen
er gründer i Invertapro, som skaper fremtidens fôr fra insekter

Erik Harstad
er daglig leder for NoFence, virtuell gjerde for beitedyr

Julian Ruiz
er initiativtaker til det vertikale dyrkingskonseptet Ygdrasyl

Grete Sønsteby
er gründer i den disruptive nitrogenbedriften N2 applied

Agnes Tvinnereim
startet Bærekraftige liv og matkollektivet

Halvor Mjøen
er gründer for den satelittbaserte sporingstjenesten FindMy

Eskild Andersen
er arkitekt/partner i Nordic og prosjektleder for nye Flesland

Anders Waage Nilsen
er kreativ leder og konseptutvikler i Netlife

Jostein Magnussen
er gründer og teknologisk filosof i Netlife

Kontakt

Spørsmål eller innspill? Forslag til foredragsholdere? Ring Synnøve på tlf 92481034 eller fyr løs en e-post til synnove.sagafos@netlife.com.

Program

Onsdag 1.november

11.15 Registrering og innlosjering
12.00 Lunsj
12.50 Stormvarsel - Anders Waage Nilsen
13.20 Digitalisering inntar landbruket
N2 Applied - Grete Sønsteby
FindMy - Halvor Mjøen
NoFence - Erik Harstad
Saga Robotics - Ellen Altenborg
15.30 Idéstimuli med Hanne Wetland
Overdrivelser
16.15 Hvordan i granskauen ser fremtiden ut?
Nordic - Eskild Andersen
TBA
17.05 Diverse aktiviteter for kropp og sinn
19.00 Middag
21.00 Dans og dingling

Torsdag 2. november

07.30 Frokost
08.30 Morgentur til Myrkdalens fjernvarmeanlegg
09.45 Idéstimuli med Jostein Magnussen
Sunt bondevett funker også digitalt
10.10 Grønne rebeller og nye modeller del 1
Byspire - Silje Andersen
Ygdrasyl - Julian Ruiz
11.30 Lunsj
12.30 Grønne rebeller og nye modeller del 2
Bærekraftige liv - Agnes Tvinnereim
NTE - Nils Aspaas
Invertapro - Marie Rødsten Sagen
13.45 Anders Waage Nilsen sier noe
14.00 Gå hjem